În cazul în care crezi că ai primit o amendă abuzivă și ai fost nedreptățit o poți contesta în instanță. Există mai multe posibilități de contestare sau chiar anulare a amenzii contravenționale. Mai jos sunt toate informațiile de care ai nevoie.

Cadru legislativ
Agenții constatatori
Obligațiile agentului constatator
Tipuri de contravenții
Condiții de aplicare a contravențiilor/ amenzilor
Datele și informațiile ce trebuie consemnate în cuprinsul procesului verbal
Informații speciale în cazul persoanelor juridice
Informații în cazul persoanelor minore
Informații în cazul cetățenilor străini
Condiții ale anulării sancțiunii în instanță
Acte necesare pentru contestație
Rolul contestației
Motivul contestației
Solicitări
Posibile lipsuri ale procesului verbal
Alte aspecte de care trebuie ținut cont

Cadru legislativ

Principalul act normativ care vizează amenzile contravenționale este Ordonanța nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor

De exemplu, art. 15 alin. (2) spune cine sunt agenții constatatori, alin. (3) prezintă principalele contravenții (“cele de apărare a ordinii publice, circulația pe drumurile publice; reguli de comerț, transportul produselor alimentare și nealimentare, țigărilor și băuturilor alcoolice”). 

Mai apoi, art. 5 alin. 2 din aceeași ordonanță prezintă principalele sancțiuni iar alin. 5 spune că pentru aceeași contravenție pot fi aplicate mai multe sancțiuni inclusiv muncă în folosul comunității (în cazul persoanelor fizice). 

Pe lângă această ordonanță, autoritățile mai pot lua în calcul anumite aliniate din Codul de procedură civilă, Codul de procedură fiscală în cazul comercianților sau OUG 195/2002 care reglementează circulația pe drumurile publice (tratează probleme de la tractarea unor remorci neînmatriculate și conducerea cu un permis neconform la conducerea deși suferi de o boala care nu îți permite acest lucru și organizarea de curse ilegale de mașini).

Agenții constatatori

Potrivit Ordonanței nr. 2/2001 agenții constatatori pot fi primarii, diverși agenți sau subofițeri ai MAI, anumite persoane împuternicite de miniștri sau reprezentanți locali, prefecți, președinți de consilii locale sau județene, primari, primarul municipiului București sau alte persoane. 

Obligațiile agentului constatator și ale contravenientului

Agentul constatator trebuie să îți aducă la cunoștință faptul că poți avea obiecțiuni cu privire la constatare. Aceste obiecțiuni sunt trecute în procesul verbal în dreptul rubricii “Alte mențiuni”.

De cealaltă parte, persoana în cauză trebuie să prezinte agentului constatator, la cerere, actul de identitate și documentele vehiculului auto potrivit art. 16 alin. (1) din Ordonanța nr. 2/2001. Merită știut că în cazul unui refuz agentul constatator are dreptul de a apela la poliție, jandarmerie sau polițiști locali. 

Tipuri de contravenții

Contravențiile sunt reglementate de Ordonanța nr. 2/2001 și de codul de procedură fiscală (Ordonanța nr. 92/2003). Conform acestor legi există mai multe tipuri de contravenții. Sancțiunile contravenționale principale includ:

 • avertismentul – cea mai simplă formă de contravenție. Este aplicată atunci când există un pericol social minim
 • amenda contravențională – o sumă de bani ce trebuie achitată ca urmare a realizării unei contravenții
 • activități în folosul comunității – sunt aplicate atunci când persoana amendată nu are fonduri bănești pentru a plăti amenda

De asemenea, există și ceea ce poartă numele de sancțiuni contravenționale complementare. Aici intră confiscarea bunului folosit (de exemplu, mașina), suspendarea autorizației de a conduce sau blocarea contului bancar. 

Condiții de aplicare a contravențiilor/ amenzilor

Potrivit Ordonanței nr. 2/2001 pentru o singură contravenție poate fi aplicată o contravenție principală și una sau mai multe contravenții complementare. 

De asemenea, avertismentul și amenda pot  fi aplicate oricărei persoane fizice sau juridice în timp ce prestarea unei activități în folosul comunității este rezervată doar persoanelor fizice. 

Datele și informațiile ce trebuie consemnate în cuprinsul procesului verbal

Ordonanța nr. 2/2001 prevede mai multe informații ce trebuie incluse în procesul-verbal. Potrivit art. 16 alin. (1) următoarele date și informații trebuie consemnate în procesul-verbal:

 • data și locul încheierii
 • numele, prenumele, funcția agentului constatator și instituția din care face parte
 • datele contravenientului – informații din actul de identitate inclusiv numele, prenumele și CNP-ul, ocupația și numele instituției unde lucrează
 • descrierea faptei contravenționale, data, ora și locul în care a fost săvârșită precum și detalii care pot indica gravitatea faptei și pot ajuta la evaluarea pagubelor
 • indicarea actului normativ prin care se stabilește și sancționează contravenția
 • informații despre societatea de asigurări dacă este vorba de un accident de circulație
 • posibilitatea achitării a jumătate din amendă în maxim 48 ore în cazul în care actul normativ prevede acest lucru
 • termenul până la care poți ataca amenda și locul în care poți depune plângerea

Informații speciale în cazul persoanelor juridice

Pe lângă informațiile de mai sus, persoanele juridice trebuie să prezinte și informații precum:

 • denumirea, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerțului și codul fiscal
 • datele de identificare ale persoanei pe care o reprezintă

Informații în cazul persoanelor minore

În cazul minorile pe procesul-verbal trebuie să apară nume, prenumele și domiciliul părinților sau a altor reprezentanți legali. 

Informații în cazul cetățenilor străini

Pentru cetățenii străini, persoanele fără cetățenie sau românii cu domiciliul în străinătate, procesul-verbal va mai include și seria și numărul pașaportului, data eliberării și statul emitent. 

Condiții ale anulării sancțiunii în instanță

Dacă de pe procesul-verbal lipsesc informațiile menționate mai sus și în Ordonanța nr. 2/2001, această lipsă poate duce la anularea sancțiunii în instanță. De asemenea, lipsa unui ordin de serviciu care să ateste activitatea cu anumite competențe teritoriale poate, de asemenea, duce la anularea procesului-verbal. 

Acte necesare pentru contestație

Potrivit legislației în vigoare (Ordonanța nr. 2/2001) dosarul pentru contestație trebuie să includă:

 • plângerea
 • copie după procesul-verbal pe care îl contești
 • orice alte documente care vin în favoarea ta
 • taxa judiciară cu timbru în valoare de 20 lei 

Toate aceste documente se pot depune personal sau prin poștă cu confirmare de primire. 

Unde o depui

În cele mai multe cazuri dosarul de contestație se depune la instanța judecătorească în raza căreia s-a întocmit procesul-verbal. 

Termenul de contestație

Dacă ai refuzat să semnezi procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției, data comunicării este data primirii prin poștă sau curier iar din acest moment termenul este de 15 zile potrivit art. 31 din Ordonanța nr. 2/2001. Dacă ai semnat procesul-verbal dar vrei să faci contestație, termenul de 15 zile începe să se scurgă din ziua semnării procesului-verbal. Este bine să te adresezi cât mai devreme pentru a evita neplăcerile de moment (este închis unde plătești taxa de timbru, nu merge imprimanta/internetul etc). 

Rolul contestației

Prin contestație ajuți la suspendarea executării deciziei până la soluționarea cauzei. Dacă amâni contestația până după trecerea termenului de 15 zilei sau judecătorul a stabilit o hotărâre, se consideră plângerea soluționată fără a mai fi nevoie de alte formalități. 

Motivul contestației

Procesul-verbal poate fi atacat în instanță cu privire la două motive: aspectul legalității documentului și temeinicia informațiilor specificate. 

 • Legalitatea procesului-verbal

Legalitate procesului-verbal vizează absența unor informații sau sunt scrise eronat. În acest context, procesul-verbal poate fi anulat dacă lipsesc sau sunt menționate greșit informații precum: datele de identificare ale contravenientului (CNP, nume și prenume), datele de identificare ale agentului constatator (nume, prenume, funcție, instituția unde lucrează), data și locul unde a fost încheiat procesul-verbal, descrierea faptei cu detalii precum data, ora, locul, încadrarea faptei în textul legii sau lipsa semnăturii agentului constatator pe fiecare pagină a procesului-verbal. Lipsa oricărei informații din cele de mai sus poate duce la anularea procesului-verbal. 

Merită știut că există controverse atunci când vine vorba de inexistența societăți de asigurare (atunci când este vorba de amenzile rutiere), contestațiile plății în 48 ore a jumătate din cuantumul amenzii sau a mențiunii că trimiterea contestației trebuie să se facă într-un termen de 15 zile. 

Dacă art. 16 din Ordonanța nr. 2/2001 spune că aceste mențiuni pot fi luate în considerare pentru a anula procesul-verbal, puțin mai, jos, în art. 17 acestea sunt doar cu titlu facultativ. 

 • Temeinicia informațiilor consemnate

În privința acestui aspect, lucrurile sunt mult mai subiective decât ne-am aștepta. Acest motiv pentru anularea procesului-verbal se adeverește dacă există diferențe clare între informațiile scrise pe procesul-verbal și situația în realitate, dacă aprecierea cazului a fost exagerată sau împrejurările descrise incorect. 

Orice informații diferite de cele scrise de agentul constatator trebuie demonstrate cu probe (foto/video, înregistrări etc) și eventuala prezență a unor martori.

Solicitări

În cadrul contestației poți solicita anularea procesului-verbal, schimbare încadrării de la amendă la avertisment, diminuarea amenzii sau restituirea amenzii dacă a fost deja achitată.

Posibile lipsuri ale procesului verbal

Absența unor informații din procesul-verbal poate duce la anularea sa. Mai jos sunt câteva dintre posibilele lipsuri ale procesului-verbal:

 • neprecizarea motivelor care au dus la întocmirea procesului-verbal sau lipsa precizării cadrului legal și a alineatelor care au fost încălcate
 • lipsa obiecțiilor contravenientului
 • lipsa semnăturii agentului constatator
 • lipsa informațiilor legate de numele, funcția și instituția unde lucrează agentul constatator
 • stabilirea amenzii în suma finală fără a indica sancțiunea pentru fiecare contravenție în parte (dacă este vorba de mai multe fapte)

Alte aspecte de care trebuie ținut cont

Potrivit art. 13 alin. (1) din Ordonanța nr. 2/2001 aplicarea sancțiunii amenzii contravenționale se prescrie în termen de 6 luni de la săvârșirea faptei. 

Dacă agentul constatator a constatat fapta poate recurge la aplicarea sancțiunii în termen de 6 luni. 

Mai mult, comunicarea procesului-verbal de la constatator la contravenient trebuie făcută în cel mult o lună de la aplicarea sancțiunii. 

De asemenea, pentru mai multe șanse de reușită a contestației poți menționa conduita excelentă în trafic, lipsa antecedentelor, existența unui pericol social minim al fapte sau un cazier judiciar curat. Aceste lucruri pot fi de ajutor atunci nu ai ce altceva contesta sau dacă situația este subiectivă (de exemplu, tu spui cum s-a întâmplat iar în procesul-verbal informațiile sunt menționate diferit). 

Contestarea unei amenzi nu are mereu șanse de izbândă însă dacă te simți nedreptățit iar autoritățile sunt cele care au greșit și ai dovezi în acest sens, nu ezita să depui o contestație. 

Sursa foto: Shutterstock

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*
*